Oferta

 • Wyroby i odlewy ołowiane

  • Pojemniki i elementy osłonowe przed promieniowaniem jonizującym w technologii jądrowej.

   1. Pojemniki na radiofarmaceutyki i izotopy.
   2. Pojemniki na odpady radioaktywne.
   3. Płyty i elementy osłonowe urządzeń jądrowych.
   4. Ściany osłonowe, kształtki i cegły ołowiane.
   5. Osłony głowic aparatów RTG i radiografów.
   6. Kształtki osłonowe z ołowiu niskoaktywnego.

  • Wyroby ołowiane na cele przemysłowe

   1. Pojemniki na substancje chemiczne.
   2. Elementy mocujące do elektrofiltrów w energetyce.
   3. Elektrody wanien galwanicznych.
   4. Wkłady ołowiane do muf kablowych.
   5. Odlewy i wyroby o różnym przeznaczeniu.
   6. Klemy do akumulatorów.

  • Artystyczne wyroby dekoracyjne

   1. Donice, wazony, zegary słoneczne.
   2. Fontanny ścienne, wolnostojące, ogrodowe.
   3. Odlewy dekoracyjne.

  • Kenzany-podstawki do układania kwiatów.