O firmie

Zakład Produkcji Odlewniczej DOLMET w Tułowicach działający od 1995 roku, jest producentem wyrobów i odlewów z ołowiu.

Wyroby i odlewy ołowiane wykonywane są z różnych gatunków i stopów ołowiu zgodnie z normą PN-EN 12569 - "Ołów i stopy ołowiu" w zależności od wymagań konstrukcyjnych, jakościowych i zastosowania. Spełniają warunki określone w normie ISO 2768 - "Tolerancje ogólne" i mają wysokie dokładności wymiarowe. Uwzględniają również warunki odbiorców, na podstawie normy PN-74/H-83207 - "Odlewy metali nieżelaznych". W zależności od przeznaczenia i wymagań odbiorców wyroby ołowiane posiadają powłoki lakiernicze lub utlenione anodowo.

    Odlewy i produkty ZPO DOLMET są wykonywane zgodnie z systemem i wewnętrzną polityką jakości, którą zapewniają:
  1. Stosowanie do produkcji wyłącznie materiałów posiadających atesty potwierdzające ich wymaganą jakość oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
  2. Procesy technologiczne gwarantujące zwartą i jednolitą strukturę odlewów o wysokiej promienioszczelności stanowiącej najważniejszy parametr dla wyrobów stosowanych w technologii jądrowej.
  3. Prace badawczo-rozwojowe i projekty celowe realizowane we współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie. Nowe rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, zapewniają najwyszą jakość produktów.

Realizowane przedsięwzięcia rozwojowe i ich rezultaty decydują o wysokim poziomie innowacyjności Zakładu. Większość wyrobów objętych jest prawami własności przemysłowej w postaci posiadanych wynalazków i wzorów przemysłowych.