Produkcja odlewnicza

pojemnikiNasz zakład specjalizuje się w produkcji wyrobów i odlewów z ołowiu. Istniejemy na rynku od 1995 roku, więc mamy niezbędną wiedzę i duże doświadczenie branżowe, dzięki czemu możemy zapewnić profesjonalną realizację wszystkich usług.

 

Jakie produkty możemy zaoferować naszym klientom?

W naszej ofercie można znaleźć pojemniki i elementy osłonowe przed promieniowaniem jonizującym w technologii jądrowej.
Są to między innymi:

 • pojemniki na radiofarmaceutyki i izotopy,
 • pojemniki na odpady radioaktywne,
 • płyty i elementy osłonowe urządzeń jądrowych,
 • ściany osłonowe,
 • kształty i cegły ołowiane,
 • osłony głowic aparatów RTG i radiografów,
 • kształtki osłonowe z ołowiu niskoaktywnego,
 • kształtki o osłony dla boksów, pracowni i rządzeń radiologicznych,
 • pojemniki osłonowe jako osłony radiofarmaceutyki dla medycyny onkologicznej,
 • pojemniki osłonowe do transportu tzw. "gorących źródeł" z reaktora do komór manipulacyjnych przechowywania odpadów radioaktywnych.

Ponadto zajmujemy się wyrobami ołowianymi na cele przemysłowe takimi jak:

 • pojemniki na substancje chemiczne,
 • elektrody wanien galwanicznych,
 • odlewy i wyroby o różnym przeznaczeniu.

Zapewniamy, że Dolmet to innowacyjna firma. Realizujemy wiele przedsięwzięć rozwojowych, a większość naszych wyrobów objęta jest prawami własności przemysłowej w postaci posiadanych wynalazków oraz wzorów przemysłowych.

Dbamy również o jakość potwierdzoną normami takimi jak PN-EN 12569 – „Ołów i stopy ołowiu”, ISO 2768 – „Tolerancje ogólne” oraz PN-74/H-83207 – „Odlewy metali nieżelaznych”. Co więcej, wszystkie odlewy są zgodne z naszą wewnętrzną polityką jakości.

 

biały pojemnik

Pojemniki i elementy osłonowe przed promieniowaniem jonizującym w technologii jądrowej

ołowiane elementy

Wyroby ołowiane na cele przemysłowe