Pojemniki i elementy osłonowe przed promieniowaniem jonizującym w technologii jądrowej

W firmie Dolmet specjalizujemy się w produkcji pojemników i elementów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym w technologii jądrowej. Gwarantujemy, że wszystkie nasze wyroby są zgodne z wewnętrzną polityką jakości. Oznacza to między innymi, że materiały, z których korzystamy, posiadają odpowiednie atesty. Zapewniamy również, że procesy technologiczne dają jednolitą strukturę odlewów o wysokiej promienioszczelności.
Prowadzimy także prace badawczo-rozwojowe we współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie. Dzięki czemu możemy zapewnić nowoczesne rozwiązania oraz najwyższą jakość produktów.

 

Jakie wyroby osłonowe oferuje zakład Dolmet?

W naszej ofercie można znaleźć między innymi pojemniki na radiofarmaceutki oraz izotopy. Te pierwsze to substancje chemiczne o cząsteczkach zawierających jeden lub więcej atomów promieniotwórczych. Stosuje się je najczęściej w diagnostyce oraz lecznictwie.
Zapewniamy także pojemniki na odpady radioaktywne. Czyli inaczej promieniotwórcze, które są produktami ubocznymi wielu procesów przemysłowych. Ich źródło są: medycyna nuklearna, energetyka jądrowa, instytuty badawcze, budownictwo, wydobycie metali i węgla czy utylizacja broni jądrowej.
Inne wyroby, które produkujemy to:

  • płyty i elementy osłonowe urządzeń jądrowych,
  • ściany osłonowe, kształtki i cegły ołowiane,
  • osłony głowic aparatów RTG i radiografów,
  • kształtki osłonowe z ołowiu niskoaktywnego.

 

Pojemniki osłonne D-20 SR oraz D-25KN

Pojemniki osłonne

Pojemniki osłonne D-5 oraz D-10

Pojemniki osłonne 01

Pojemniki osłonne D-60 oraz D-145

Pojemniki osłonne 02

Pojemniki osłonne D-30 oraz D-32KN

Pojemniki osłonne 03

Pojemniki osłonne D-15KN oraz D-20

Pojemniki osłonne 04


Tabelka

Elementy

Elementy 02